दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

पुन विज्ञापन सम्बन्धमा। (श्री सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय)