दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

प्रथम नगर सभा सम्बन्धी सूचना ।