" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

फोहोरमैला व्यवस्थापनस्थलका लागि जग्गा भाडामा लिने प्रयोजनका लागि निवेदन माग गरिएको सम्बन्धि सूचना ।