" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

बोलपत्र स्वीकृतको आशयपत्र जारी गरिएको बारे ।