दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

बोलपत्र स्वीकृतगर्ने आशयको सूचना । (Construction Of Compound wall of Ward Office Building, Urlabari 2)