" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

भूमिहीन दलित / भूमिहीन सुकुम्बासी / अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा प्रकाशन गरिएको सूचना ।