दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

भूमिहीन दलित / भूमिहीन सुकुम्बासी / अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा प्रकाशन गरिएको सूचना ।