दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

रोजगार सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।