दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रम प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा ।