" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा सम्बन्धमा ।