दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा, २०७९ का लागि स्वीकृत भएका नामावली