" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा, २०७९ का लागि स्वीकृत भएका नामावली