दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७८