दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

विज्ञापन सम्बन्धमा (श्री राधिका माध्यमिक विद्यालय, उर्लाबारी-६)