दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा ।