दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

विपन्न लक्षित धारा जडान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०