" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९