" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

शिक्षा तालिम केन्द्र, सुनसरीको सूचना ।