" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु (सबै)

राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन सम्बन्धमा ।
खेलहरुको विवरण
फारामको नमूना