दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

संशोधित सूचना प्रकाशन गरिएको वारे ।