" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

संशोधित सूचना प्रकासन गरिएको सम्बन्धमा ।