दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

सडक पूर्वाधार सेवा शुल्क ठेक्का बन्दोबस्तका लागि E-BID मार्फत बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी दोस्रो पटकको सूचना ।