दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५

text: 
१७