" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

सामाजिक परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।