" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

सुपरिवेक्षक र गणक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।