दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

सेवा करारमा कानुन अधिकृत पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।