" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्वन्धी संशोधित सूचना ।