दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

स्थानीय वातावरण संरक्षण तथा पर्यापर्यटन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०