दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

स्थानीय विदा सम्बन्धमा । (मिति २०८१ साल असार २ गते)