" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

स्वास्थ्य संस्था संचालन, अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९