दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

E-BID मार्फत दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । (राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा घटाघटको माध्यमबाट सूचना प्रकाशन गर्ने प्रयोजन)