दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

उर्लाबारी नगरपालिका, व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७