दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

कुक, वारिष्टा र ड्राइभिङ्ग तालिमका लागि सहभागी छनौट गरिएको सूचना ।