दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

कोशेली घर (बिक्री केन्द्र) सञ्चालन कार्यविधि, २०७९