" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

कोशेली घर (बिक्री केन्द्र) सञ्चालन कार्यविधि, २०७९