दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

खरिद कार्य रद्द गरिएको जानकारी सम्बन्धमा ।