दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

गर्भवति महिलाहरुको लागी ग्रामिण VIDEO X-RAY सेवा संचालन हुने सम्वन्धि सूचना ।