दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

डकर्मी(म्यासन) तालिम २०८० का लागि आवेदन छनौट तथा तालिम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।