" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणिकीकरण सम्बन्धमा । (श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै)