" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।