दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

नगरपालिकाबाट प्रभावकारी सूचना प्रदान गर्नका लागि ग्रुप SMS सेवा सुचारु गरिएको छ ।