" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

अत्यावश्यक औषधी तथा सर्जिकल सामानको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको संशोधित सूचना ।