" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

आम्दानी र खर्च आ व २०७५।०७६ बैशाख सम्म