" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

आय ठेक्का बन्दोबस्तका लागि E-Bid मार्फत बोलपत्र आव्हानको सूचना । (सडक पूर्वाधार सेवा शुल्क)