दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

आय ठेक्का बन्दोबस्तको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।