" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

आय ठेक्का बन्दोबस्तको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।