दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

आय / व्ययको विवरण । (आ.व २०७९।०८० को कार्तिक महिना)