" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृतिको पत्र ।