दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

आ.व २०७७।०७८ को आय/व्यय विवरण सम्बन्धमा ।