" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

आ.व २०७७।०७८ को आय/व्यय विवरण सम्बन्धमा ।