दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

आ.व २०७९।०८० को बैशाख मसान्तसम्मको आय/व्यय विवरण