दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

आशयपत्र माग गर्ने सम्बन्धी सूचना ।