दिर्घकालिन सोचः "स्वच्छ, समृद्ध र समतामूलक उर्लाबारी"

उर्लाबारी नगर कार्यपालिकाकाे बैठक सम्बन्धमा ।