" सुन्दर, शिक्षित, समृद्ध र सुशासनयुक्त हरित पर्यटकीय नगर निर्माण, हाम्राे अभियान "

औषधी र औषधीजन्य सामान खरिदको ई-बिड सूचना ।